Dělení akvarijních rostlin z hlediska údržby

Stonkové rostliny

Stonkové rostliny mají stonek zakořeněný v substrátu, který roste za světlem k hladině. Tyto rostliny je proto nutné pravidelně zaštipovat. V opačném případě dorůstají k hladině a stíní ostatní. Listy na spodních částech stonků navíc trpí nedostatkem světla, žloutnou a opadávají. Rostliny zaštipujeme  asi  5 cm nad substrátem, když dosáhnou výšky asi 1/2 až 2/3 výšky vodního sloupce podle jejich umístění a vzrůstu. Odštíplé konce lodyh opětovně sázíme do substrátu nejlépe pinzetou. 
TIP! Před sázením si lodyhy zakrátíme do dvou až tří rozměrů. Při sázení postupujeme tak, že nejkratší rostliny sázíme do popředí trsu a až za nimi ty větší. Vznikne tak dojem prostorové perspektivy a akvárium dostane lepší vzhled. Většina těchto rostlin má slabší kořenový systém a přijímají živiny celým povrchem  listů a stonků. Sázíme je skoro vždy ve skupinách. Jsou to např. rostliny rodu Myriphyllum, Cabomba, Limnopila, Hygrophila, Ludwigia, Rotala aj.

Kobercové rostliny

Kobercové rostliny mají plazivé lodyžky nebo kořenové výběžky, které se pnou těsně nad substrátem a při dostatečně silném osvětlení hustě pokrývají dno akvária.  Při sázení je ideální  je rozdělit na malé kousky asi 0,5-1 cm velké, které sázíme pinzetou do písku asi 3-5 cm od sebe.  Po ujmutí  za 4-6 týdnů je nutné tyto rostlin pravidelně zastřihovat těsně nad substrátem. Jedině tak dosáhneme toho, že rostlina začne mohutně odnožovat a udělá nízký kobereček. K tomuto účelu jsou nejvhodnější zahnuté nůžky. Patří mezi ně např. rostliny Staurogyne repens, Eleocharis acicularis, Hydrocotyle Japan aj.

Rostliny s pevným kořenovým systémem

U rostlin s pevným kořenovým systémem vyrůstají listy na různě dlouhých řapících z centrální růžice, plazivého oddenku nebo ze středu rostliny z kořenového krčku.  Mají většinou velmi silně vyvinutý kořenový systém, kterým přijímají většinu živin. Je proto důležité, aby byly zasazeny v dostatečně vysoké vrstvě substrátu a  byly přihnojovány vhodným kořenovým hnojivem. Tyto rostliny pravidelně zbavujeme starých listů na obvodu listové růžice, které jsou náchylné na invazi řas nebo flekatí a žloutnou. Tyto listy odstřihujeme ostrými nůžkami pokud možno těšně nad substrátem, aby po nich nezůstaly nevzhledné pahýly, které mohou zahnívat. Rostliny z této skupiny množící se odnožováním výběžky je nutno pravidelně protrhávat, aby nám nezarostly přemíru dna - např. rod Vallisneria, Cryptocoryne a některé Echinodory.

Plovoucí rostliny

Plovoucí rostliny se volně vznáší na hladině a do této skupiny rostlin patří např. Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes aj. Kromě toho, že působí velmi esteticky,mají velký význam při odstraňování nadbytečných dusíkatých látek z vody a také produkují algicidní látky potlačující řasy. Jejich množství na hladině je ale třeba pravidelně regulovat, aby příliš nestínily ostatním rostlinám. K plovoucím rostlinám patří např. Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes aj.